Mrs. Elliott
Principal
Principal
860-963-6575
Mrs. Gresh
Assistant Principal/SRBI Coordinator
860-963-6575
Mrs. Cheney
Administrative Assistant
860-963-6575
Mrs. Ogle
Administrative Assistant
860-963-6575
Mrs. Mullen
School Nurse
860-963-6575
Mrs. Abbott
Grade 8 Math
Teacher
860-963-6575
Mrs. Audet
Math SRBI 5-8
Teacher
860-963-6575
Miss Belval
School Pyschologist
860-963-6575
Mr. Brock
Grade 6 Social Studies
Teacher
860-963-6575
Mrs. Carter
Grade 7 English
Teacher
860-963-6575
Mrs. Chapuis
Grade 5 Reading, Grade 5 Writing (LA)
Teacher
860-963-6575
Mrs. Costa
Grade 7 Math
Teachers
(860) 963-6575
Mrs. Danforth
Special Needs Grades 5-8
Teachers
(860) 963-6575
Mrs. Dunnack
Librarian
Teacher
860-963-6575
Miss Ekholm
Reading SRBI 5-8
(860) 963-6575
Mr. Ives
Technology
Teacher
860-963-6575
Miss Larkin
Grade 8 English
Teachers
(860) 963-6575
Mr. Larson
Grade 5 Science, Grade 5 Writing (LA)
Teachers
860-963-6575
Mrs. Litschauer
Grade 7 Social Studies
Teacher
860-963-6575
Miss Manning
Grades 5/6 Special Education
Teacher
860-963-6575
Mr. Mayhew
Physical Fitness
Teacher
860-963-6575
Miss Maynard
Grade 6 Science
Teacher
860-963-6575
Mrs. McSherry
Grade 8 Spanish
Teacher
860-963-6575
Miss Moseley
Speech and Language Pathologist
Teacher
860-963-6575
Mr. Murray
Grade 6 Math
Teacher
860-963-6575
Mr. Olson
Grade 8 Social Studies
Teacher
860-963-6575
Mrs. Phipps
Grade 7 Science
Teacher
860-963-6575
Mrs. Poehler
Grade 5 Social Studies, Grade 5 Writing (LA)
Teacher
860-963-6575
Mrs. Rawcliffe
Health
Teacher
860-963-6575
Mrs. Roy
Grades 7/8 Special Education
Teacher
860-963-6575
Miss Rutkowski
Grade 6 Writing (LA)
Teachers
860-963-6575
Miss Sawamura
Instrumental Music
Teacher
860-963-6575
Mrs. Selmecki
Grade 7 Spanish
Teacher
860-963-6575
Mrs. Stringer
School Counselor
School Counseling
860-963-6575
Mrs. Sweet
Grade 5 Math, Grade 5 Writing (LA)
Teachers
(860) 963-6575
Mrs. Terwilliger
Grade 8 Science
Teacher
860-963-6575
Mrs. Wood
Music
Teacher
860-963-6575
Mr. Ywarsky
Grade 6 Reading
Teacher
860-963-6575